Test luxembourgeois

Testez vos connaissances !

En fonction de votre résultat, vous serez dirigé vers les cours qui correspondent à votre niveau pour vous inscrire.
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Test fir op de A.2.2. Lëtzebuergesch ze gelaangen

Unhand vun ärem Resultat, gitt dir op den Cours vun ärem Niveau geschéckt, fir iech dann anzeschreiwen.
1 - Wat ass gewéinlech NET an enger Stuff
2 - Wat gehéiert zum Stot maachen ?
3 - Wat ass richteg ?
4 - Wat maacht Dir normalerweis moies, wann Dir opstitt ?
5 - Wat ass richteg :
6 - Wuer geet hien ?
7 - Dir sidd virun enger Vitrine vun engem Kleederbuttik, Dir weist mam Fanger op eng Box. Dir sot :
8 - De Kierper : wat hu mir zweemol ?
9 - E Mënsch deen net d’Wourecht seet, ass :
10 - Wat ass e Familljemember ?
11 - Wat ass richteg ?
12 - Wéi ass en onsympatesche Mënsch ?
13 - Wat ass richteg ?