Man kann nicht nicht sexuell erziehen | 11 octobre 2012

Waldbillig – Ass Education sexuelle dat nämlecht wéi Opklärung? Wéini soll esou eng Erzéiung ufänken? Wéi eng Begrëffer a Wieder benotzen ech am beschten an a wéi engem Alter? Sinn Dokterspiller normal? Iwerfuederen ech main Kand oder erwechen ech do keng Geeschter, déi ech herno net méi lass gin? Oft ass Thema Sexualitéit och haut nach en Tabu… Wéi kann ech mai Jand esou gut wéi méiglech begleeden op dem Wee zu enger selbstsecherer a respektvoller Erwuessenesexualitéit?

Conférenciere: Mme Nadine Vinandy